Tower of Silence

Tower of Silence -  Areál je trochu mimo město, ale dobře známé pro legendární západy slunce a krásné až 1 300 let staré ostatky budov, známých jako centrum Zoroastrismu - jenž jak veřejně známo uctívá tři živly – vodu, půdu a oheň, který je nejdůležitější (jde o symbol Ahura Mazdy). 

Mrtvé tělo je současně považováno za nečisté. Mrtví se proto nesmí spalovat, ani pohřbívat do země. Proto se v zoroastrismu používají k pohřbům věže mlčení, na jejichž vrchol je nahé tělo mrtvoly položeno. Maso slouží jako potrava divokým ptákům a duše odchází po slunečních paprscích nahoru. Vybělené kosti se ukládají do jámy ve středu věže, kde se za pomoci vápna rozkládají. Rozložená směs se dále filtruje, než je vypuštěna ven.

Bližší info o Yazdu v následujícím příspěvku... 

Autor: m.iker


nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..