Tbilisi

Tbilisi je zvláštní město, na kterém se podepsala historie dávná I docela nedávná. Toto starobylé město se pokusili sovětští architekti přetvořit podle měřítek nám důvěrně známému socialismu. Uspěli ovšem naštěstí pouze zčásti. A tak zatímco na okrajích Tbilisi stojí nevzhledná panelová sídliště, tolik podobná těm našim, staré město si dosud ponechalo svůj orientální ráz :)

Autor: jarda

nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..