Soběšice

Hustá síť polních cest a lesních pěšinek k projížďce na kole přímo vybízející se nachází jen pár šlápnutí severovýchodně od Brna. Lehce kopcovitý terén nabízí řadu výšlapů, sjezdů a v neposlední řadě vyhlídek na okolní krajinu. Jak jest však z fotky patrné, není radno tyto aktivity provádět simultánně.

Autor: olaf

nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..