Rozsochy

Obec Rozsochy leží ve východní části Českomoravské vrchoviny.

Rozsochy jsou poprvé písemně zmiňovány v souvislosti s farním kostelem v roce 1285, kdy patřily k bystřickému panství, jež náleželo Pernštejnům rodu černé zubří hlavy. Ve století šestnáctém náležely k Doubravníku. Tato minulost je v navrženém znaku vyjádřena jednak poloviční zubří hlavou a také procesním křížem, který je částí znaku Doubravníka. Dvojice lilií symbolizuje dvě věže kostela v Rozsochách, který dal do dnešní podoby v 18. století přestavět Josef Maxmilián Mitrovský. Procesní kříž vycházející ze symbolu srdce značí spojení obce se čtyřmi dalšími místními částmi, Albrechticemi, Blažejovicemi, Kundraticemi a Vojetínem. Symbol srdce je převzat ze staré pečetě kundratické.

Autor: Jaruš

nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..