Horní les

Popravdě řečeno, v mém případě to byla procházka, alá potřebuji se protáhnout po nočním flamendru. Předcházející den jsme měli rozlučku s fotbalovou sezónou... Člověk si lokne piva, nacpe se super masem a s výhledem večerní návštěvy svatební párty, bylo nutno provézt rychlou regeneraci. Krátký výšlap na rozhlednu Horní les se jevil jako ideální varianta.

Pro rozproudění krve jsem zvolil indiánský, mírně řečeno líný indiánská běh. Nicméně k rozhledně jsem úspěšně dorazil a po menších peripetiích, kde udělat obligátní snímek i tato operace vyšla na chvalitebnou. Kromě "drobného fyzického" utrpení a potřeby pít, mi byl dopřát i solidní výhled na přehradu Vír, vesničku Rovečné, rozhlednu Karasín a na mnohé další bližší či vzdálenější panorámata...


autor: m.iker
nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..