Ponta Delgada


Ponta Delgada je hlavní a s cca 30 tisíci obyvateli největší město portugalského souostroví s krásným názvem Azory.

Asi těžko někoho překvapí informace, že město bylo významným přístavištěm své doby. Někdy kolem 18.století Ponta Delgado bohatlo a bohatlo, tím pádem se stalo zajímavým terčem pro skupinu lidí, která se podnikala v legálním pirátství, přesněji se jednalo o korzáry. Ti totiž měli od své vlády oficiální pověření loupit, zajímat a někdy i decentně drancovat nepřátelské lodě a města. Následně ovšem loď musela potvrzovat, vykazovat své zisky vládě a mocnářům.

Co je zde vše k vidění? Krásná architektura, jezera, poctivá zeleň, prostě ráj to na pohled.

Autor: Víťa
nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..