Pisa

Šikmou věž začal stavět v roce 1173 architekt Bonanno Pisano. Tato kostelní zvonice stála na nevhodném podloží a tak se již při dostavbě třetího patra začala naklánět. Upustilo se od dokončení této stavby coby nevhodného místa pro stavbu. Ale už v roce 1272 se vrátilo ke stavbě, zpevnily se základy a pokračovalo ve stavbě. Původní plán na nejvyšší zvonici ve své době se díky naklonění nekonal a tak v roce 1350 po dostavbě 6 patra končí pisané stavbu. 

Šikmá věž měří 55 metrů, má 180 sloupů. Do 18. století byla věž stabilní bez většího pohybu, ale od 18. století se začala znovu naklánět. Naklánění bylo stále větší až se italové rozhodli naklonění věže řešit. Nejvíce byla věž vychýlena 4,5m od své osy. Od roku 1990 proběhly stavební úpravy (ocelové prstence pro zpevnění, přikotvení lany k okolním stavbám, odebráni zeminy pod věží) aby se věž více nenakláněla a dokonce se vrátila k náklonu které měla v 18. století, což byl návrat o 44cm a to vlastní vahou.   Spisovatel Charles Dickens v roce 1845 o šikmé věži napsal " Věž je nakloněna právě tak, jak by si jen náročný turista mohl přát."  

 

Autor(ky): nádražačky

nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..