Ostrov Rügen


Největší ostrov o velikosti 926 km2 současné Spolkové republiky Německo leží na severu této země v Baltském moři, je obklopen 31 malými ostrůvky, v severojižním směru měří cca 50 km, v západovýchodním 40 km. Včetně všech výběžků a zálivů činí délka pobřeží téměř 600 km. Krajinu ostrova tvoří nepřeberná kombinace příkrých prudkých útesů a plochých rovných pískových pláží, hlasité dunění příboje a tiché rozlehlé zátoky zasahující hluboko do nitra ostrova, bíle svítící křídové skály a útesy, husté bukové lesy a světlé borovicové hvozdy, vřesoviště, bažiny, rašeliniště, močály, louky a pole.

Autor: šudy
nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..