Jeruzalém

Moc nevím, jak o Jeruzalému začít, asi od konce. Já návštěvu Jeruzalému hodnotím jako jeden z největších zážitků života. Většinu svého času jsem trávil ve Starém městě a jeho blízkém okolí,měl jsem tu čest navštívit místo ukřižování Krista, Zeď nářků, Chrámovou horu, hrobku krále Davide, … Již samotná procházka starým městem a jeho úzkými uličkami plnými obchodníků je ohromný zážitek. Je neskutečně, že hned tři náboženství zde mají svá svatá či dost zásadní místa.

Osobně mi přišlo velmi zajímavé sledovat právě rozdíly k přístupu k návštěvníkům oněch míst od jejich patronů. Pokusím se sepsat krátké porovnání:

Chrámová hora – muslimové – k místu vede sedm bran přičemž pouze jednu mohou použít nemuslimové, pro ty je povolen přístup pouze na pár hodin denně, to mimo pátky a soboty. Každý návštěvník prochází přísnou kontrolou, musí mít dlouhé rukávy a kalhoty. Jakýkoliv symbol jiného náboženství se nesmí pronést dovnitř. V případě, že byste se začali na místě modlit nebo nějakým způsobem propašovali Bibli, tak byste byli vyvedeni a hrozila by vám vazba. V areálu se navíc pohybují lidé, kteří turisty hlídají a v případě například posazení se na nevhodné místo vás okamžitě upozorní...

Zeď nářků – židé – místo je otevřeno 24/7/365, pro přístup do areálu je nutno projít základní bezpečnostní prohlídkou. Dále je již pouze nutné mít přikrývku hlavy, aby mohl člověk ke zdi přistoupit, tu je možno na místě zdarma zapůjčit.

Bazilika Kristova hrobu – křesťané – zde není žádná bezpečnostní prohlídka, vstoupit může kdokoliv a bez omezení.

Velmi zajímavé je, že místa jsou od sebe jen pár minut chůzí.

Přebýval jsem v hostelu Abrahám, hostel mohu jen a pouze doporučit. Místo je vyhlášené mezi backpackery a panuje zde skutečně přátelská nálada, kdy je jistota, že potkáte v malém časovém období mnoho zajímavých dobrodruhů.

Autor: m.iker
nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..