Hora Nanos

Hora Nanos je součástí Jurských Alp, leč dinosaury zde neočekávejte...

Kras se rozkládá na jih od Julských Alp a nemá jednotnou hřebenovou linii. Na severu Krasu se rozkládá skupina Porezen. Charakteristické jsou pro ni bohaté lesy a poměrně vysoké masivy (až 1 622 m). Jižně od této části se zvedá do výše takřka 1 500 m náhorní plošina Trnovski Gozd (Mali Golak 1 495 m), která má již výrazný krasový reliéf. 

Dalším, vskutku krasovým masivem, zahrnutým pod slovinský Kras je Hrušica, kde se nacházejí nejznámější jeskyně (Postojnské jeskyně a Škocjanské jeskyně). Ta zaujímá plochu kolem 100 km². Na východ od toku řeky Pivka leží plošně malá, ale divoká skupina Javorniki (Škodovnik 1 260 m) s největším výskytem medvědů na celém území Krasu. Na jihovýchodě na tyto masivy navazují menší skupiny - Brkini, Nanos a samostatná přímořská planina Kras.

Autor: Johny
nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..