Hnanice
Hnanice, země oplývající vínem a medem... Ke kapličce napravo se váže pověst, že zde jel slepý rytíř a u pramene si protřel oči. V tu chvíli prohlédl a na počest tohoto zázraku se zde vystavěla kaplička.

Autor: Burda

Video se netýká přímo Hnanice, ale Jižní Moravy obecně. A autorem není Burda, ale jakýsi jiný člověk, kterému takto děkuji na dálku.
nohynacestach.cz - Copyright 2016
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..